10 MART 2013 SRC 1 SINAV SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
10 MART 2013 SRC 1 SINAV SORULARI - 3.9 out of 5 based on 10 votes
Kullanıcı Oyu:  / 10
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src1sinavsorularivecevaplar11

SRC 1 SINAV SORULARI

src sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src1 sınav soruları, src 1 sınav soru ve cevapları, mart 2013 src 1 sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları pdf,

10 MART 2013 SRC 1 SINAV SORULARI

1.  Lastiğin yanağında yazan P215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi
ifade eder?

A. Lastiğin tipini
B. Lastiğin genişliğini
C. Kesit genişlik oranını
D. Lastiğin yapısını

2.  AŞağıdakilerden hangileri marŞ sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A. Alternatör
B. Volan dişlisi
C. Konjektör (regülatör)
D. Vantilatör kayışı

3.  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir?

A. 1
B.  2
C.  3
D. 4

4.  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her  24  saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır?

A. 10
B.  11
C.  12
D. 14

5.  AETR SözleŞmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz  toplam  kırkbeŞ  saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taŞıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerde geçirilecekse kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A. 24 Saat
B.  30 Saat
C.  36 Saat
D.  48 Saat

6.  AETR  SözleŞmesine  göre,  her  otuz  saatlik  süre  boyunca  taŞıt  en  az  iki  sürücü tarafından  sürülüyorsa her bir sürücü kaç saatten az olmayan kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A. 7 Saat
B.  8 Saat
C.  10 Saat
D.  11 Saat

7.  AŞağıdakilerden hangisi   “sürüŞ   yeteneğini   etkileyen   zihinsel   süreçlerden   biri”  d eğil d ir ?

A. Motivasyon
B.  Rotasyon
C.  Stres
D. Depresyon

8.  Sürücü  davranıŞı  kapsamında  eylemin  istemeden  niyetten  sapmasına  ve  istenen amaca ulaŞmak için planlanan eylem yolunun yanlıŞ olmasına ne ad verilir?

A. İhlal
B.  Hata
C.  Risk
D.  Kaza

9.  AŞağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kiŞilik tiplerinden biri”  d eğild ir?

A. Kaderci
B.  Kendine güvenen
C.  Kuralcı
D. Ben-başkası ayrımı yapan bencil insanlar

10. AŞağıdakilerden hangisi empati yeteneğini kazanabilmenin yollarından biri  d eğild ir ?

A. Geçmişten ders almak
B.  Dinleyebilme yeteneği
C.  Hızlı yargılarda bulunmak
D. Kendi davranış ve düşüncelerimizi anlamaya çalışmak

11. KıŞ Şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

A. Dar ve havası inik lastikler
B.  Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C.  Geniş ve havası inik lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

12. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?

A. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Ancak motor gücü azdır
B.  Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır. Motor gücü fazladır
C.  Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Ancak motor gücü fazladır
D. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır. Motor gücü azdır

13. Aracın hangi parçalarındaki olası arızalar aracın yol tutma karakterini değiŞtirir?

A. Şasi
B.  Karoser
C.  Amortisör
D. Şanzıman

14. Aracın ön lastiği patlarsa ne olur?

A. Araç patlayan lastik yönüne doğru hareket eder
B.  Aracınızın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C.  Aracınızın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D. Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru hareket eder

15. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki iliŞkiyi aŞağıdakilerden hangisi açıklar?

A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B.  Yük hızı araç hızından fazladır.
C.  Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.

16. Yan rüzgârlar nerelerde etkili  değil dirler ?

A. Tünel çıkışlarında,
B.  Yamaçlarda,
C.  Köprü üstlerinde,
D. Yüksek araçların sollanması ve sonrasında.

17. Haritanın üst kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A. Güney
B.  Doğu
C.  Kuzey
D.  Batı

18. AŞağıdaki haritalardan hangisi  k ü çü k  ölç ekli haritaya örnektir?

A. Dünya haritası
B.  Avrupa haritası
C.  Türkiye haritası
D.  Ankara haritası

19. Hangi  araç  takip  sisteminde  bilgiler  araçtaki  cihaza  kayıt  yapılır,  araç  merkeze gelince bilgiler alınır ve daha sonra harita üzerinde gidilen yerler görülür?

A. Hibrit sistem
B. Kara kutu sistemler
C. Uydu tabanlı sistemler
D. Gsm tabanlı sistemler

20. Araç takip sistemleri aŞağıdaki sistemlerin hangisinde kullanılır?

A. Servis araçları ile hizmet veren firmalar
B. Uzaktan telemetre okuma ve kontrol
C. Posta hizmetleri
D. Erken uyarı firmaları

21. İlkyardımda turnike uygulaması nedir?

A. Kanama yerine gazlı bezle basınç uygulanmasıdır.
B.  Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir.
C.  Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir.
D. Kişinin   kanama  bölgesini   kalp   seviyesinden   yukarı   kaldırarak,   kalbin   kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir.

22. Kalp masajını suni solunumla birlikte tek kiŞi uyguluyor ise; aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. 1 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
B.  2 suni solunum yaptırdıktan sonra 5 defa kalp masajı uygulanır
C.  1 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır
D.  2 suni solunum yaptırdıktan sonra 15 defa kalp masajı uygulanır

23. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aŞağıdakilerden hangisidir?

A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B.  Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C.  Çıkık  ve burkulmalar kemiklerin  her bölgesinde görülür,  kırıklar eklem  yerlerinde görülür
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.

24. Yüzü  koyun  yatamayacak  Şekilde  travma  geçirenlere  hangi  çeŞit   suni  solunum uygulaması tercih edilir?

A. Ağızdan ağza solunum
B.  Ağızdan buruna suni solunum
C.  Holger-nielsen (sırttan bastırma) metodu
D. Silvester metodu

25. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A. Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek
B.  Taşıt giremez işareti bulunan yola girmek
C.  Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak
D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak

26. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi  sayılmaz  ?

A. Şerit değiştirme manevralarını yanlış yapmak
B.  Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak
C.  Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamamak
D. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre kesik yol çizgileri hangi yola çizilir?

A. Tepe üstüne yaklaşan yollara
B.  Görüş açısı açık olan yollara
C.  Köprü ve tünele yaklaşan yollara
D. Dönemeç veya yaya geçitlerine yaklaşan yollara

28. AŞağıdakilerden hangisinin kazaları önlemede etkisi yoktur?

A. Park edilen aracın tekerleklerine takoz koymak
B.  Araçta hava yastığı bulundurmak
C.  Karlı ve buzlu havalarda tekerleklere zincir takmak
D. Sisli havalarda takip mesafesini arttırmak

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre fasılalı (aralıklı) yanıp sönen sarı ıŞığın anlamı
nedir?

A.  Dur, yolu kontrol et sonra geç
B.        Yavaşla, dikkatlice geç
C.        Durakla, yolda çalışma var
D.  Yavaşla, yol trafiğe kapalıdır

30. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi trafikte suç unsuru olarak değerlendirilir?

A. Yaya kaldırımlarına park ederek yayaların geçişini zorlaştırmak.
B.  Dönüşlerde ilk geçiş hakkını yayalara vermek.
C.  Tali yollardan çıkış yaparken ilk geçiş hakkını anayolda seyreden araçlara vermek.
D. Dönel kavşaklarda ilk geçiş hakkını döner kavşak içersindeki araç sürücülerine
vermek.

31. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun iŞlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde  ü çü n cü  defa 100 ceza puanını dolduran sürücüler hakkında aŞağıdakilerin hangisi uygulanır?

A. Sürücü belgeleri süresiz olarak geri alınır. B.  Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır.
C.  Sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır.
D.  Sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geri alınır.

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aŞmak sureti ile ihlal suçunun iŞlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A.10
B. 5
C. 3
D. 2

 

33. Karayolları  Trafik  Kanununda  düzenlenen  Garanti  Fonu  aŞağıdaki zararlardan hangisini  k arŞıl amaz ?

A. Kazayı  yapan  motorlu  aracın  tespit  edilmemesi  durumunda  kişiye  gelen  bedensel zararları
B.  Çalınan veya gasp edilen aracın bedelini
C.  Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli  olarak   bütün  branşlarda  ruhsatlarının  iptal  edilmesi  ya  da  iflası  halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararları
D. Çalınan ve ya gasp edilen aracın kazaya karışması ve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulamaması durumunda kişiye gelen zararları

34. AŞağıdakilerden hangisi Karayolu TaŞıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A. Taşımacılık  faaliyetlerinde  yararlanılan  her  türlü  taşıt,  araç,  gereç,  yapı,  tesis  ve
benzerleri,
B.  Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
C.  Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,
D. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.

 

35. Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taŞıt belgelerine asgari kapasitenin dıŞında kaydedilecek otobüsler kaç yaŞından büyük olamaz?

A. 10
B.  12
C.  15
D. 20

36. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan B1 yetki  belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taŞıma hattında faaliyette bulunabilirler?
A. 3 
B. 5 
C. 6 
D. 8 

 

37. "Yetki belgesi sahipleri her seferde  ....... yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla .......   personelini bilet  keserek  ücretsiz  taŞıyabilirler." ifadesindeki  boŞluklar Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre aŞağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A. 1 - 1
B.  1 - 2
C.  2 - 2
D. 2 - 1

38. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lıŞtır?

A. Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz.
B.  Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz.
C.  Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
D. Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.

39. Karayolu TaŞıma Kanununa göre aynı taŞıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun  taŞınması  ve  kalkıŞ  noktasına  geri  getirilmesi  Şeklindeki  kapalı  kapı seferleri ile gidiŞi dolu,  dönüŞü  boŞ  veya gidiŞi  boŞ,  dönüŞü  dolu taŞımacılık  Şekli aŞağıdakilerden hangisidir?

A. Tarifeli
B.  Arızi
C.  Mekik
D.  Servis

40. AŞağıdakilerden hangisi  “Karayolları  Motorlu  Araçlar Zorunlu  Mali  Sorumluluk
Sigortası”nın teminat kapsamı dıŞındadır?

A. Aracın işletilmesi sırasında başka bir araca zarar vermek
B.  Aracın işletilmesi sırasında bir binaya çarparak maddi zarara yol açmak
C.  Aracın işletilmesi sırasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
D. Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep
olmak

41. Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre yolcu taŞımalarında; A2 yetki belgesi eki taŞıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A. 5 adet
B. 10 adet
C. 15 adet
D. 20 adet

42. Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliğine  göre  yolcu  taŞımalarında; D1,  D2  ve  D4  yetki belgeleri eki  taŞıt belgelerine asgari kapasitenin dıŞında kaydedilecek otobüsler için yaŞ sınırı kaçtır?

A. 10 yaş
B. 15 yaş
C. 20 yaş
D. Yaş şartı aranmaz

43. Karayolu  TaŞıma   Yönetmeliği’ne  göre  tarifeli  yolcu  taŞımalarında Bakanlıkça onaylanmıŞ zaman tarifesinde yer alan bir saatin kaç dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir?

A. 5 dakika
B. 10 dakika
C. 15 dakika
D. 20 dakika

44. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lıŞtır?

A. 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B.  6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
C.  6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D. 6-12 yaş arası çocuklar için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden %50 indirimli düzenlenir.

45. Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliği’ne  göre  tarifeli  taŞımacılıkta, taŞımanın baŞladığı kalkıŞ noktası ile bittiği varıŞ noktasındaki yerleŞim yerlerine ne denir?

A. Taşıma hattı
B.  Güzergah
C.  İstiap haddi
D. Düzenli sefer

46. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taŞımacılığı yapacak araçlar kaç yaŞından büyük olamazlar?

A. 5
B.  8
C.  12
D. Yaş şartı aranmaz

47. 1618   sayılı  Seyahat  Acenteleri   ve  Seyahat  Acenteleri   Birliği   Kanununa   göre aŞağıdakilerden hangisi turizm            taŞıması yapacak olan transfer araçlarında bulundurulacak belgelerden birisidir?

A. Transfer araçlarının noter tarafından onaylanmış satış sözleşmesi,
B.  Transferi gerçekleştirilen kişilere ait seyahat acenteleri tarafından onaylanmış yolcu
biletleri,
C.  TÜRSAB araç plakası ve turist taşıma aracı belgesi,
D. Transferi gerçekleştirilen kişilere ait TÜRSAB tarafından verilen yolcu kimlik kartı.

48. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eŞya  kapsamı dıŞında  olup, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eŞyası arasında veya taŞıma araçlarında çıkan ya da baŞkasına ait olduğu halde kendi zati eŞyasıymıŞ gibi gösterdikleri eŞya ile ilgili nasıl iŞlem yapılır?

A. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine
teslim edilir,
B.  Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine
teslim edilir,
C.  Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince dört kat olarak alınır ve eşya sahibine
teslim edilir,
D. Eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince beş kat olarak alınır ve eşya sahibine
teslim edilir.

49. Sınır  kapıları  ile  bu  kapılardan  çıkıŞ  yapılan  ülke  eŞleŞmesinde  aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. Artvin/Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
B.  Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C.  Gaziantep/Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. Kırklareli/ İpsala sınır kapısı-Yunanistan

50. Bir menfaat karŞılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu iŞleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A. Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez
B.  Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir C.  Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir D.  Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir

10 Mart 2013 SRC 1 Sınav Cevapları

1

B

11

D

21

B

31

A

41

B

2

B

12

A

22

D

32

B

42

D

3

C

13

C

23

D

33

B

43

B

4

C

14

A

24

D

34

A

44

D

5

C

15

B

25

B

35

D

45

A

6

B

16

B

26

B

36

B

46

B

7

B

17

C

27

B

37

B

47

C

8

B

18

A

28

B

38

C

48

A

9

C

19

B

29

B

39

B

49

A

10

C

20

A

30

A

40

C

50

B


Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler