25 EYLÜL 2010 SRC 1 SINAVI SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
25 EYLÜL 2010 SRC 1 SINAVI SORULARI - 5.0 out of 5 based on 4 votes
Kullanıcı Oyu:  / 4
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src1sinavsorularicevaplari1

SRC 1 SINAV SORULARI

25 EYLÜL 2010 SRC 1 SINAVI SORULARI

1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Araçta bulunan herkes için emniyet kemeri bulunmalı ve bunlar takılmalıdır.
B) Sürücüler kullanacakları araç sınıfı için gerekli eğitimi almalı, sertifikalı ve tıbbi açıdan uygun olmalıdır.
C) Alkol ya da uyuşturucu madde etkisinde veya aşırı yorgun olmamalıdırlar.
D) Hepsi

2) Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?

A) Tekerleklerin yol ile temasını daha da azaltır ve kayma hareketini kolaylaştırır.
B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
C) Merkez kaç kuvvet azalarak güvenli dönüş sağlanır.
D) Viraja hızlı girilmeli, gerekirse viraj içinde fren yapılmalıdır.

3) “Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir.”

Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yavaşlamak ve gitmek istenen yönün sinyalini vermek.
B) Trafik ışıkları yeşil yanıyorsa hızı kesmeden devam etmek.
C) Size yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkını
kullanmak.
D) Kavşaktan düz geçilecekse, 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girmek.

4) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?

A) Torpido gözünde
B) Arka bagajda
C) Arka camın önünde
D) Sürücünün hemen yanında

5) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?

A) Hız kesmeden yola devam edilir.
B) Uzun farları yakarak, korna çalıp yola devam edilir.
C) Kısa farlarla, hız kesmeden yola devam edilir.
D) Sis farlarıyla, takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisini, çizgi
yoksa yolun sağ sınırı takip edilir.

6) Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

A) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar.
B) Araç uzunluğunun üç katı kadar.
C) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar.
D) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar.

7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerden “büyük otobüs kullananların” kaç yaşından gün almış olmaları şarttır?

A) 21
B) 22
C) 24
D) 26

8) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölmeleri dışında eşya taşınmaz.
B) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj taşınamaz.
C) Yolcu beraberinde olmayan ticari eşya ve kargo bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
D) Özel kafeslerinde kedi, köpek ve kuş gibi evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.

9) Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara, aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

A) Para cezası
B) Trafikten men cezası
C) Hapis cezası
D) Ağır hapis cezası

10) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilemez.
B) Tarifeli yolcu taşımalarında kalkış ve varışların bir terminalden yapılması esastır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Ara duraklarda bilet satışı yapılabilmesi ve yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir acentesi olması şarttır.

11) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B) Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular için ayrılmış ve numaralandırılmış olan oturma yerlerinin dışında yolcu taşınamaz.

12) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; yolcu taşımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taşıtın kalkış noktasından varış noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karşılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorunludur?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B) Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

13) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
D) Taşıtın bağlı olduğu ülke sınırları içerisinde yapılan taşımalar.

14) “Görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri faaliyette bulunulan güzergahlardaki şube ve acentelere kaç gün içinde bildirilmelidir?

A) 7
B) 10
C) 15
D) 30

15) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20

16) Aşağıdakilerden hangisi trafik suçu sayılmaz?

A) Sol şeridi devamlı kullanmak.
B) İki şeridi kullanmak.
C) Sağ şeridi devamlı kullanmak.
D) Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.

17) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır?

A) 1,5 metre B) 2 metre C) 2,5 metre D) 3 metre

18) Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?

A) Bağlantı yollarında.
B) İki yönlü dar taşıt yollarında geçiş kolaylığı sağlamak için.
C) Tek yönlü yollarda.
D) Dönerli kavşaklarda.

19) Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece ambulans ve itfaiye tarafından kullanılır.
B) Sadece otomobiller tarafından kullanılır.
C) Sadece geçme ve dönme halinde kullanılır.
D) Sadece çok hızlı araçlar tarafından kullanılır.

20) Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A) Tek yönlü yola ters yönden girmek.
B) İki yönlü yola ters yönden girmek.
C) Tek yönlü yolda öndeki aracı geçmek.
D) Bölünmüş yolda öndeki aracı geçmek.

21) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise)
aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur?

A) Yolu hemen trafiğe açmak ve trafiği düzenlemek..
B) Trafik için bir tehlike oluşturmayacak şekilde durmak, ışıklı işaret veya
yansıtıcı cihazları koyarak gerekli tedbirleri almak.
C) Kaza ile ilgili tespit tutanağı düzenlemek ve ilgililere teslim etmek.
D) Kazazedeleri hastaneye götürüp tedavi ettirmek.

22) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?

A) 8
B) 9
C) 10
D) 11

23) Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?

A) Sadece kamyon şoförleri B) Sadece otobüs şoförleri C) Sadece tır şoförleri
D) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler.

24) AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 60
B) 70
C) 80
D) 90

25) Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az kaç saatlik günlük dinlenme süresi kullanır?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

SRC 1 SINAV SORULARI

26) Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A) Hata
B) Yanlışlık
C) İhlal
D) Dalgınlık/unutkanlık

27) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?

A) Beden koordinasyon değişimi
B) Görüş keskinliği
C) Görüş düşüşü
D) Hız körlüğü

28) Aşağıdakilerden hangisi profesyonel sürücü olmanın doğurduğu sonuç ve kazançlardan değildir?

A) Ülke imajına olumlu katkı
B) Can ve mal güvenliği
C) Kalite
D) Müşteri sorunları

29) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize sağladığı avantajlardan birisi değildir?

A) Maliyet avantajı
B) İş Sürekliliği
C) Bilgilere her an ve her yerden hızlı şekilde erişim
D) Daha az dinlenme

30) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?

A) Araçların sayısal harita üzerinde izlenmesini sağlar.
B) Sürücülerin daima dikkatli olmasını sağlar.
C) Rota planlaması ve rota dışı yapılan işlemlerin raporlanabilmesini sağlar.
D) İş verimini arttıran filo disiplinini sağlar.

31) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde cezanın uygulanması ne şekilde olur?

A) Ceza aynı kalır.
B) Ceza yarı oranında azaltılır. C) Ceza yarı oranında arttırılır. D) Ceza 1 kat oranında arttırılır.

32) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yaptırım altına alınan fiilleri doğrudan önleme, izleme ve araştırmakla görevli olanlar arasında yer almaz?

A) Mülkî amirler
B) Ulaştırma Bakanlığı personeli
C) Gümrük Müsteşarlığı personeli
D) Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı personel

33) Karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen taşıtların denetlenmesi bitmeden veya ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Taşıtlara yük ve yolcu alınıp verilemez.
B) Taşıt yoluna devam edemez.
C) Trenlerin vagon eklemek suretiyle tertipleri değiştirilemez.
D) Hepsi

34) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre, kaçak eşya naklinde kullanılan taşıtlara Ceza Muhakemesi Kanununa göre hangi işlem uygulanır?

A) Elkonulur
B) Alıkonulur
C) Tasfiye edilir
D) Hiçbiri

35) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?

A) 15
B) 30
C) 45
D) 60

36) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

37) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına ilişkin sigorta genel şartları aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?

A) Maliye Bakanlığı
B) Ulaştırma Bakanlığı
C) Hazine Müsteşarlığı
D) Gelirler Genel Müdürlüğü

38) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B) O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) O şehirdeki araç sayısını

39) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?

A) İki şehir arasındaki mesafenin 90 km olduğunu,
B) Yolun uluslararası yol olduğunu,
C) Yolda 90 km hızla gidileceğini,
D) Yolun karayolu olduğunu,

40) Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin suni solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilincin kaybolması sonucu çenenin kasılması.
B) Dilin gevşeyip soluk yolu üzerine düşerek soluk yolunu tıkaması.
C) Başın arkaya giderek soluk yolunu tıkaması.
D) Bilincin kaybolması sonucu vücudun kasılması.

41) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?

A) Yüz üstü, sert bir zemine
B) Yüz üstü, yumuşak bir zemine
C) Sırt üstü, sert bir zemine
D) Sırt üstü, yumuşak bir zemine

src 1 sınav soruları ve cevapları

42) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?

A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.

43) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.

44) Kırıklar neden tespit edilmelidir?

A) Kırık kemik uçlarının yakın organlara batmasını önlemek için. B) Kazazedenin kırık bölgesini daha rahat hareket ettirilmesi için. C) Kazazedenin daha kısa bir sürede hastaneye sevk edilmesi için. D) Kazazedenin rahat soluk alabilmesi için.

45) Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Solunumu değerlendirmek.
B) Dolaşımı değerlendirmek.
C) Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D) Bilinç durumunu değerlendirmek.

46) Yakını ve uzağı gösteren farlar geceleri ortalama kaç metre ilerisini aydınlatacak şekilde ayarlanmalıdır?

A) 20 - 50
B) 25 - 75
C) 25 - 100
D) 50 – 100

47) Ayak frenine basıldığında aracın hangi tekerlekleri durur?

A) Ön ve arka tekerlekler birlikte durur.
B) Motordan hareket alan tekerlekler durur.
C) Ön tekerlekler durur.
D) Arka tekerlekler durur.

48) Aracın motoru çalışır iken marşa basılır ise aşağıdaki parçalardan hangisi zarar görür?

A) Vantilatör pervanesi
B) Şarj dinomosu
C) Devir daim pompası
D) Volan dişlisi

49) Otobüsle tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) D1 yetki belgesi B) D2 yetki belgesi C) D3 yetki belgesi D) D4 yetki belgesi

50) Aşağıdakilerden hangisi taşımacıların görev ve sorumluluklarından değildir?

A) Nitelikli şoför ve personeli sefere göndermek.
B) Teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkışına engel olmak.
C) Güzergah mesafesine göre yeteri kadar şoför bulundurmak.
D) Yolcuların eğitim durumlarını kontrol etmek.

src 1 sınav cevapları

1)D

2)A

3)A

4)D

5)D

6)A

7)D

8)C

9)A

10)C

11)B

12)D

13)D

14)C

15)C

16)C

17)C

18)B

19)C

20)B

21)B

22)A

23)D

24)D

25)C

26)C

27)D

28)D

29)D

30)B

31)C

32)B

33)D

34)A

35)B

36)B

37)C

38)A

39)B

40)B

41)C

42)A

43)B

44)B

45)D

46)C

47)B

48)D

49)A

50)D

src 1 sınav soruları ve cevapları, src 1 sınavı, src 1 sınav soruları, src sınav soruları, 25 EYLÜL 2010 SRC 1 SINAVI SORULARI

25 EYLÜL 2010 SRC 1 SINAVI SORULARI İNDİR

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler