30 Haziran 2012 Src 1 Sınav Soruları

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Kullanıcı Oyu:  / 14
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src1sinavsorularivecevaplar12

SRC 1 SINAV SORULARI

src sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src1 sınav soruları, src 1 sınav soru ve cevapları, haziran src 1 sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları pdf,

30 Haziran 2012 Src 1 Sınav Soruları

1. AŞağıdakilerden hangisi Şaftın görevidir?

A. Diferansiyelin hareketini tekerlere iletmek
B.  Vites kutusunun hareketini diferansiyele iletmek
C.  Motorun hareketini vites kutusuna iletmek
D. Motorun hareketini krank miline iletmek

2. Vantilatör kayıŞı çok gevŞek ise aŞağıdaki arızalardan hangisi meydana gelir?

A. Motor hararet yapar
B.  Motor yağ yakar
C.  Alternatör yatakları bozulur
D. Bujiler ateşleme yapamaz

3.  Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?

A. Eksantrik dişlisine
B.  Mahruti dişlisine
C.  Volan dişlisine
D. Krank dişlisine

4.  Karayolları trafik yönetmeliğine göre; m3 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Azami yüklü ağırlığı 12.000 kg’dan fazla olan taşıttır
B.  Sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan motorlu araçtır
C.  Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşmayan motorlu araçtır
D. Sürücü dahil 9’dan fazla oturma yeri olan ve azami ağırlığı 5 tonu aşan motorlu araçtır

5.  AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?

A. 8
B. 9
C. 10
D. 12

6.  aetr’ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
A. 7  
B. 8  
C. 10  
D. 12  

7.  AETR’ye göre; sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?

A. 10 
B. 15 
C. 20 
D. 30 

8.  AETR’ye göre; sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?

A. 45 saat
B.  50 saat
C.  54 saat
D.  56 saat

9. Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranıŞı olarak adlandırılmaz?

A. Olası seçenekleri belirleme
B.  Düşünmeden hareket etme
C.  Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
D. Sonuçların istenirliğini belirleme

10. Tehlikeli    bir       ortamda güvenliği sağlamak için      kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?

A. Hata
B. Yanlışlık
C. İhlal
D. Dalgınlık/unutkanlık

11. Aşağıdakilerden Hangisi Etkili Ve Başarılı İletişimin Koşulları Arasında Yer Almaz?

A. Yargılama yerine tanımlama
B.  Denetleme yerine işbirliği
C.  İçtenlik yerine art niyet
D. Umursamazlık yerine değer verme

12. Güvenli sürüŞte limit noktası nedir?

A. Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
B.  Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
C.  İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
D. Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı

13. Seyir halindeyken aracın arka lastiği patlarsa ne olur?

A. Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
B.  Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
C.  Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
D. Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar

14. Araç kızaklama halindeyken sürücünün aŞağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

A. Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve
direksiyon ani şekilde kırılır
B.  Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden
yavaşça gaz verilir
C.  Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
D. Vites küçültülür

15. AŞağıdaki davranıŞlardan hangisinin sisli havalarda yapılması yanlıŞtır?

A. Far ve stop lambaları temizlenir
B.  Dörtlü flaşörler yakılır
C.  Takip mesafesi 3 kat arttırılır
D. Kısa huzmeli farlar yakılır

16. Arkasındaki   aracın   geçme   uyarısını   alan   araç   sürücüsünün   aŞağıdakilerden hangisini yapması  yan lıŞtır?

A. Uzunu gösteren lâmbalar yanıyorsa, kısa lâmbaları yakması
B.  Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi
C.  Önünde araç varsa takip mesafesini artırması
D. Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması

17. Frenleme  mesafesinin     değiŞiklik   göstermesinde   aŞağıdakilerden hangisi   etkili  d eğil d ir ?

A. Aracın hızı
B.  Yol yüzeyinin durumu
C.  ABS
D. Yolun eğimi

18. Harita yönleri aŞağıdakilerden hangisinde doğru verilmiŞtir?

A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B.  Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C.  Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi
kuzey

19. Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aŞağıdakilerden  hangisi
 yan lı Ştır?

A. Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar  boylamı gösterir.
B.  Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
C.  Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
D. Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.

20. AŞağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

A. Hibrid sistemler
B.  Manuel kontrollü sistemler
C.  Sonar kontrollu sistemler
D. Navigation tabanlı sistemler

21. AŞağıdakilerden hangisi iletiŞim teknolojileri arasında yer almaz?

A. Radyo tabanlı bilgi sistemleri
B.  Yörünge uydu servisleri
C.  Karayolu haritası
D. Araç bilgisayarlı navigasyon yol haritaları

22. İlk yardımın temel uygulamaları hangisinde düzgün sıralanmıŞtır?

A. Kurtarma-koruma-bildirme
B.  Koruma-kurtarma-bildirme
C.  Koruma-bildirme-kurtarma
D.  Bildirme-koruma-kurtarma

23. Yaralının değerlendirilmesinde ilk yapılacak iŞlem aŞağıdakilerden hangisidir?

A. Solunumu değerlendirmek.
B. Dolaşımı değerlendirmek.
C. Yaranın ağırlık düzeyini belirlemek.
D. Bilinç durumunu değerlendirmek.

24. Trafik kazası geçirmiŞ bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?

A. Koma pozisyonu
B.  Rentek manevrası
C.  Heimlich manevrası
D. Şok pozisyonu

25.AŞağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?

A. Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak.
B. Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak.
C. Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak.
D. Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek.

26. Karayolları  Trafik  Yönetmeliğine  göre  aŞağıdakilerden   hangisi  karayollarında oluŞan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A. Öndeki aracı geçmek
B.  Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak
C.  Aracın taşıma sınırı üstünde yük ve yolcu almak
D. Trafiğe uygun olmayan araçla karayoluna çıkmak

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi trafik kazalarında
“asli kusur” sebebi sayılmaz?

A. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek
B.  Trafik polisinin dur emrine uymamak
C.  Hız sınırlarını % 30 aşmak
D. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında
parketmek.

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taŞıma sınırı üzerinde yolcu alan sürücülere
verilen ceza hangisidir?

A. Para cezası
B.  Hafif hapis cezası
C.  Para cezası ve 5 ceza puanı
D. Para cezası ve 10 ceza puanı

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %10 ile %30 arasında aŞan sürücülere verilen ceza hangisidir?

A. Trafikten men
B.  Hafif hapis cezası
C.  Para cezası ve 10 ceza puanı
D. Para cezası

 

30. KavŞak     kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları iŞaretlerle belirlenmemiŞ kavŞaklar için aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
B.  Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
C.  Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
D. Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir

31. geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede parketmek yasaktır?
A.   5 
B. 10
C. 15
D. 20

32. I-GeçiŞ Şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II-Sola dönüŞ lambası ile iŞaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol Şeride geçmek .
IV-Sağa dönüŞ lambası ile iŞaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranıŞlarda hangi sıra izlenmelidir?

A. I-II-III-IV
B. II-III-I-IV
C. II-I-III-IV
D. I-IV-III-II

33. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B.  Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek
yasaktır
C.  Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 10
metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
D. Okul  hastane ve benzerlerinin  giriş  çıkış  kapılarının  her iki  yönünden  5  metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır

34. Yan yana çizilmiŞ iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiŞtir?

A. Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır
B.  Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve parketmek yasaktır.
C.  Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
D. Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.

35. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, “üç veya daha fazla kiŞi tarafından birlikte” iŞlenmesi halinde, verilecek ceza aŞağıdakilerden hangisidir?

A. Verilecek ceza dörtte bir oranında arttırılır B.  Verilecek ceza üçte bir oranında arttırılır C.  Verilecek ceza yarı oranında arttırılır
D. Verilecek ceza iki kat oranında arttırılır

36. AŞağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaŞtıran nedenlerden birisi değildir?

A. Mesleğin sağladığı kolaylıklardan faydalanılmak suretiyle kaçakçılık
B.  Devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık
C.  Belgede sahtecilik yapılmak suretiyle kaçakçılık
D. Kaçakçılığa müsamaha ve yardım

37. Sınır  kapıları  ile  bu  kapılardan  çıkıŞ  yapılan  ülke  eŞleŞmesinde  aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
B.  Edirne/Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C.  Gaziantep/Öncüpınar sınır kapısı - Suriye
D. Edirne/Hamzabeyli sınır kapısı – Bulgaristan

38. Karayolu  taşıma yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden  hangisi taşımacılıkta taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu ifade eder?

A. Taşıma hattı
B.  Taşıma güzergahı
C.  Düzenli taşıma
D. Arızi taşıma

39. Karayolu taşıma yönetmeliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Tarifeli yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
B.  Yolcu taşımacılarının en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip
olmaları veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C.  Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D. Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

40. Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliğine  göre  yolcu  taŞımacılığı yetki  belgesi  sahipleri, taŞıtlarında kaç adet boyun korsesi bulundurmak zorundadır?

A. Her 10 koltuk için en az 1 adet
B.  Her 14 koltuk için en az 1 adet
C.  Her 15 koltuk için en az 1 adet
D.  Her 18 koltuk için en az 1 adet

41. Karayolu  TaŞıma Yönetmeliğine göre tarifeli  yolcu taŞımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taŞıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A. Özmal taşıt sayısına göre
B.  Özmal koltuk kapasitesine göre
C.  Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D. Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre

42. Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliğine  göre  aŞağıdaki  taŞıma yetki  belgesi  türlerinden hangisi ile hem uluslararası hem de yurtiçi tarifesiz yolcu taŞımacılığı yapılabilir?

A. B1
B.  B2
C.  D2
D. B3

43. Karayolu TaŞıma Kanununa göre birden fazla gidiŞ ve dönüŞ seferinde, aynı kalkıŞ yerinden aynı varıŞ yerine kadar, önceden gruplandırılmıŞ yolcuların taŞınmasına ne ad verilir?

A. Taşıma seferi
B.  Düzenli sefer
C.  Arızi sefer
D. Mekik sefer

44. Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliğine  göre  B2  yetki  belgesi  için  baŞvuranların,  ticari olarak kayıt ve tescil edilmiŞ özmal otobüslerle toplam kaç adet koltuk kapasitesine sahip olmaları Şarttır?
A. 75 
B. 90 
C. 100 
D. 150 

45. Karayolu  TaŞıma           Yönetmeliğine           göre yalnız     özmal taŞıtlarıyla taŞımacılık yapacaklara verilecek yetki belgesi türleri için aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. A1-A2-B1
B.  A2-B2-D3
C.  A1-B3-D3
D. A2-B1-B3

46. AŞağıdakilerden hangisi Karayolu TaŞıma Yönetmeliği kapsamındadır?

A. Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
B.  Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar
C.  Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
D. Lastik tekerlekli traktörlerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

47. Karayolu  TaŞıma   Yönetmeliğine  göre,  taŞıma   faaliyetleri  için  aŞağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B.  Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C.  Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi
uygulanmaz.

48. Seyahat Acenteleri Mevzuatına göre sadece Türk vatandaŞları için yurtiçi turları düzenleme yetkisi bulunan seyahat acentesi aŞağıdakilerden hangisidir?

A. A grubu acenteler
B.  B grubu acenteler
C.  C grubu acenteler
D.  D grubu acenteler

49. Karayolu  taşıma kanunu’na     göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı  rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine  getirdikleri ve  rücu edilecek kimseyi  öğrendikleri günden başlayarak  kaç yılda zamanaşımına uğrar?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

50. Karayolu Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?

A. Kasko sigortasından
B.Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
C.Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
D. Garanti fonundan

 

30 Haziran 2012 SRC 1 Sınav Cevapları

1

C

11

A

21

D

31

A

41

C

2

B

12

A

22

B

32

D

42

D

3

A

13

D

23

A

33

D

43

C

4

B

14

D

24

A

34

A

44

C

5

C

15

B

25

A

35

D

45

A

6

B

16

B

26

A

36

D

46

D

7

B

17

B

27

D

37

A

47

D

8

A

18

D

28

A

38

C

48

B

9

B

19

B

29

D

39

C

49

B

10

C

20

B

30

A

40

C

50

D

 

 

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler