30 HAZİRAN 2013 SRC 1 SINAV SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
Kullanıcı Oyu:  / 22
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src1sinavsorularivecevaplar9

SRC 1 SINAV SORULARI

src sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src1 sınav soruları, src 1 sınav soru ve cevapları, aralık src 1 sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları pdf,

30 HAZİRAN 2013 SRC 1 SINAV SORULARI

1.  ABS fren sistemi ile ilgili aŞağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A. ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır.
B.  ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır.
C.  ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli ve savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar.
D. ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır.

2.  Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metreyi aydınlatır?

A. Kısa 20 - uzun 50 metre
B.  Kısa 25 - uzun 100 metre
C.  Kısa 30 - uzun 150 metre
D.  Kısa 50 - uzun 200 metre

3.  ÇalıŞma ve dinlenme sürelerine iliŞkin 11 saatlik günlük dinlenme süresi hangi durumda
12 saate çıkarılır?

A. Günlük dinlenme süresinin kesintiye uğraması durumunda
B.  Yeterli dinlenmenin sağlandığı durumda
C.  Sürücünün talebi ile
D. İşin az olduğu durumlarda

4.  Ticari  amaçla  yük  ve  yolcu  taŞımacılığı yapan  sürücüler  sürekli  4,5  saatlik  araç kullanma süresi  sonunda eğer istirahata çekilmiyorlar ise en az ne kadar süre mola almak zorundadırlar?

A. 60 dakika
B.  45 dakika
C.  30 dakika
D.  15 dakika

5.  “Uluslar arası Karayolu TaŞımacılığı Yapan    TaŞıtlarda ÇalıŞan Personelin ÇalıŞmalarına İliŞkin Avrupa AnlaŞması" (AETR)'na göre; takografta kullanılan kayıt kartlarının saklanma süresi ne kadardır?

A. Sürücüde 2 ay, firmada 4 yıl
B.  Sadece firmada 2 yıl
C.  Taşıtta 1 ay, firmada 5 yıl
D. Sadece sürücüde 1 yıl

6.  Ticari amaçla yolcu taŞımacılığı yapan ve taŞıma kapasitesi sürücü dahil 9 kiŞiyi geçen araç sürücüleri birbirini takip eden iki hafta da en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

A. 54 Saat
B.  90 Saat
C.  108 Saat
D.  126 Saat

7.  AŞağıdakilerden hangisi duygu ve düŞüncelerimizi  karŞı  tarafa aktarmamızı sağlayan iletiŞimin temel öğelerinden biri değildir?

A. Konuşan- Kaynak
B.  Duygu - Mutluluk
C.  Mesaj - İleti
D. Dinleyen - Alıcı

8.  YaŞantılar sonucu davranıŞlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değiŞimlere ne ad
verilir?

A. Öğrenme
B.  Güdü
C.  İçgüdü
D.  Dikkat

9.  AŞağıdakilerden hangisi sürüŞ yeteneğini etkileyen yorgunluk belirtilerinden değildir?

A. Dikkat dağılması
B.  Aşırı enerjik olma
C.  Şeritten sapma
D. Düşüncelerin karışması

10. Nesnelerin koŞullarının gözlenmesi ve değerlendirilmesine ne denir?

A. Davranış belirleyici tutum
B.  Motor beceriler
C.  Bilgi özümseme
D.  Sürücü kapasitesi

11. Tarifesiz olarak otobüsle yolcu taŞımacılığı ile ilgili olarak aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. A türü Yetki Belgesi almak zorundadır.
B.  Yolcunun durumuna göre sefer düzenlenir. C.  Belli bir ücret tarifesi yoktur .
D. Belli bir zaman tarifesi yoktur.

12. Uluslararası yolcu taŞımacılığında kullanılan otobüsler en fazla kaç yaŞında olabilir?
A.   10 
B.   8 
C.   5 
D.   3 

13.Yolcu taŞımacılığına iliŞkin aŞağıdakilerden hangisi  yan lıŞtır?

A. Düzenli yolcu taşımacılığı zaman tarifesine tabidir.
B.  Gerekli hallerde bakanlık taban ve tavan fiyat belirler.
C.  Taşımacılar zaman tarifelerini terminal ve işyerlerine asmak zorundadır.
D. Ücret tarifeleri farklı başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı şekilde düzenlenebilir.

14. Birden fazla gidiŞ  ve dönüŞ  seferinde, aynı kalkıŞ  yerinden aynı varıŞ  yerine kadar, önceden gruplandırılmıŞ yolcuların taŞınmasına ne ad verilir?

A. Taşıma seferi
B.  Düzenli sefer
C.  Arızi sefer
D. Mekik sefer

15. AŞağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derece güvenlik gerecidir?

A. Emniyet kemeri
B.  Lastikler
C.  Hava yastığı
D. Yangın söndürme cihazı

16. Virajlara girildiğinde aracın hangi yöndeki tekerlekteki ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?

A.        Ön tekerleklerin
B.        Dönülen yöndeki tekerleklerin
C.        Arka tekerleklerin
D.        Dönülmeyen yöndeki tekerleklerin

17. AŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
B.  Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
C.  Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör "giriş hızı"dır.
D. Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.

18. Teknik açıdan güvenli sürüŞ için aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Hızın viraja girilmeden azaltılması gerekir. Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olur.
B.  Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin edilmeye çalışılmalıdır.
C.  Mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir. Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltır.
D. Öndeki araç her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.

19. Karlı yüzeylerde hangi lastik daha etkin tutunma sağlar?

A. Geniş lastik
B.  Dar lastik
C.  Havası inik lastik
D. Hepsi

20. “Otobüs,  kamyon  ve çekicilerin  karayolu  üzerinde arıza ve uzun  süreli  bırakılması
halinde,  normal  hava  Şartlarında  en  az  …………..net  olarak  görülebilecek  Şekilde
…………….ebadında teknik Şartlara uygun engel iŞaretinin konulması zorunludur.” Yukarıdaki boŞluğu doldurunuz.
A. 100 metreden - 150x25 cm.
B.  150 metreden - 150x25 cm.
C.  100 metreden - 150x50 cm.
D.  150 metreden - 150x50 cm.

21. AŞağıda verilen sınır kapıları ve il eŞleŞtirmelerinden hangisi yanlıŞtır?

A. Kapıkule-Edirne
B.  Gürbulak-Ağrı
C.  Cilvegözü-Hatay
D. İpsala-Kırklareli

22. Harita yönleri aŞağıdakilerden hangisinde doğru verilmiŞtir?

A. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
B.  Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
C.  Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar
çizgisi batı
D. Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi
kuzey

23. AŞağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?

A. Dar alanları gösterir
B.  Paydası büyüktür
C.  Ayrıntı gösterme gücü azdır
D. Küçültme oranı fazladır

24. AŞağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sistemlerinin belirttiği özelliklerden değildir?

A. Hasar Performansı B.  Araç Performansı C.  Yakıt Performansı D.  Hız Performansı

25. AŞağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?

A. Hibrid sistemler
B.  Manuel kontrollü sistemler
C.  Sonar kontrollu sistemler
D. Navigation tabanlı sistemler

26. AŞağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?

A. Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hali
B.  Kötü kokulara karşı burnunu tıkama
C.  Sorulan sorulara anlamlı cevap verme
D. Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme

27. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?

A.        Sırt üstü yatar
B.        Sırt üstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C.        Yüzü koyun yan yatar
D.        Sırt üstü düz, ayakların altı desteklenmiş

28. Trafik kazası geçirmiŞ bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama
tercih edilir?

A. Rentek manevrası ile
B.  Heimlich manevrası
C.  Şok pozisyonu
D. Koma pozisyonu

29. AŞağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir?

A. Kanayan yerin oksijenli su ile yıkanması
B.  Kanayan yere sıcak uygulama yapılması
C.  Kanama bölgesinin yıkanarak pıhtıların temizlenmesi
D. Kanayan yerin kalp seviyesinden yukarıda tutulması

30. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

A. Kalça diz ile arası
B.  Diz ile ayak arası
C.  Diz ekleminin olduğu yer
D. Ayak bileği ile topuk arası

31. Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanununa  göre,  idari  para  cezasının  yerine  getirilmesinden itibaren üç yıllık süre içinde suç sayılan aynı fiil tekrar iŞlenirse para cezası ne oranda artırılır?

A. Yarı oranda artırılır.
B.  Bir kat artırılır.
C.  Üç kat artırılır.
D.  On kat artırılır.

32.       AŞağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?

A. Alkollü içki almış olarak araç kullanmak B.  Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak C.  Hız sınırlamalarına uymamak
D. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

33. Yolcuların            beraberinde    veya taŞıma araçlarında getirdikleri ve beyanlarında bulunmayan, gümrükten kaçırmak amacıyla saklanmıŞ veya gizlenmiŞ bulunan eŞyanın gümrük vergisi kaç kat olarak alınır?

A. 5 katı
B.  4 katı
C.  3 katı
D.  2 katı

34. Normal hava ve yol Şartlarında  takip mesafesi; aracın 2 saniyede kat ettiği mesafe kadardır. AŞağıdaki yolların hangisinde takip mesafesini arttırmak gerekir?

A. Sisli yollarda
B.  Bölünmüş yollarda
C.  Oto yollarda
D. Asfalt yollarda

35. Şerit değiŞtirmek isteyen sürücüler, iŞaret vermeden ve manevraya baŞlamadan önce aŞağıdaki kurallardan hangisini yapmalıdır?

A. Arkadan gelen aracın hızını hesaplamak
B.  Arkadan gelen aracın mesafesini tahmin etmek
C.  Önündeki araçların mesafesini gözlemek
D. Gireceği şeridin uygun olup olmadığına bakmak

36. Kontrolsüz kavŞakta öncelik hangi aracındır?

A. Sağdan yaklaşan
B.  Soldan yaklaşan
C.  Motorsuz aracın
D.  Hiçbiri

37. “Yol, hava ve trafik durumu ile gece ve gündüz oluŞuna  göre nizami park ve kuyruk ıŞıkları  yakılmadığı, yakılamadığı veya yakılması halinde dahi ........ metre mesafeden diğer araç sürücüleri  tarafından açıkça görülemediği takdirde, bozulan aracın ön ve arkasına  uygun  yerlere  diğer  araç   sürücülerinin  .........  metre  mesafeden  açıkça görebilecekleri  Şekilde  birer  kırmızı  yansıtıcı  veya   kırmızı  ıŞıklı   cihaz  konulması gerekir.”

Yukarıdaki boŞlukları doldurunuz.

A. 150m/150m
B.  100m/150m
C.  50m/100m
D.  100m/100m

38. I-GeçiŞ Şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II-Sola dönüŞ lambası ile iŞaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol Şeride geçmek .
IV-Sağa dönüŞ lambası ile iŞaret vermek.

Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranıŞlar hangi sıra ile izlenmelidir?

A. I-II-III-IV
B.  II-III-I-IV
C.  II-I-III-IV
D.  I-IV-III-II

39. GeçiŞ  üstünlüğü  olan  araçların  giriŞ  ve  çıkıŞlarının  yapıldığı  yerleri  belirten  iŞaret levhalarına kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır?

A.  5 metre
B.  10 metre
C.  15 metre
D.  20 metre

40. Sigorta  mevzuatına  göre  "Trafik  kazası  sonucu  ölenin  destekten  yoksun  kalma tazminatını hak edenler ile yaralananlar ve maddi zarar görenler" kimdir?

A. Sigorta ettiren
B.  Sigortacı
C.  Hak sahibi
D. Üçüncü şahıs

41. 1618 Sayılı           Seyahat           Acenteleri Kanununa göre, seyahat acenteleri nasıl gruplandırılmıŞtır?

A. 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf
B.  Büyük acenteler, küçük acenteler
C.  A grubu, B grubu, C grubu
D. Yurt içi tur düzenleyenler, yurt dışı tur düzenleyenler

42. AŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.
B.  Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.
C.  Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.
D. İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet,
minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar.

43.  Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aŞağıdaki zararlardan hangisini karŞılamaz?

A. Trafik kazalarında, kazaya neden olan aracın belirlenmemesi halinde bedeni zararları.
B.  Trafik kazalarında kazaya karışan aracın trafik sigortasının hiç yaptırılmamış veya eksik yaptırılmış olması halinde bedeni zararlar.
C.  Trafik kazalarında kazaya karışan motorlu aracın çalındığını ya da gaspedildiğini bilerek kendi istekleri ile araca binen sürücü veya yolcuların zararları,
D. Trafik kazalarında kazaya karışan aracın çalınmış veya gasp edilmiş olması halinde
bedeni zararlar.

44. Türkiye'nin  tarihi,  doğal,  kültürel,  turistik  değerlerinden  en  az  birini  tanıtma  ve ulaŞtırmayı  birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satıŞ  taahhüdü yapılan ve  hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyete ne denir?

A. Paket tur
B.  Turizm
C.  Tur
D. İç turizm

45. Ücret ve zaman tarifesine göre düzenli olarak otobüs ile uluslararası yolcu taŞımacılığı yapacak olanların hangi tür yetki belgesine sahip olmaları gerekir?

A. B1
B.  B2
C.  D1
D. D2

46. B1 yetki belgesi eki taŞıt belgelerine asgari kapasitenin dıŞında kaydedilecek otobüsler kaç yaŞından büyük olamaz?

 

47. AŞağıdakilerden hangisi, Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'nin kapsamı dıŞındadır?

A. Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları
B.  Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar
C.  Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
D. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar

 

48. Karayolu TaŞıma  Yönetmeliğine göre, taŞıma faaliyetleri için aŞağıdakilerden hangisi söylenemez?

A. Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz yapılamaz.
B.  Yabancı plakalı taşıtlar Türkiye Sınırları içinde iki nokta arasında taşıma yapabilirler.
C.  Yolcular sınır kapılarından diğer tarafa yaya olarak geçemezler.
D. Ücret tarifeleri gidiş ve dönüşte aynı şekilde düzenlenir, değişik fiyat tarifesi
uygulanmaz.

49. Yetki belgesi alındıktan sonra taŞıt  belgelerinde kayıtlı taŞıtlarının  kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iŞ  göremez hale gelmesi durumunda bu durumun kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?

A. 90 gün
B.  60 gün
C.  30 gün
D.  120 gün

50. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre, aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Yetki belgesi sahipleri her seferde 1 yolcu ile bu seyahatte görevli olmayan en fazla 2 personelini bilet keserek ücretsiz taşıyabilirler.
B. Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması zorunludur.
C.  Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi
zorunludur.
D. Yetki belgesi sahipleri, otobüs hareket saatinin 24 saat öncesine kadar yapılacak müracaatlarda, bilet ücretinin yarısını iade etmek zorundadırlar.

30 Haziran 2012 SRC 1 Sınav Cevapları

1

C

11

A

21

D

31

A

41

C

2

B

12

A

22

B

32

D

42

D

3

A

13

D

23

A

33

D

43

C

4

B

14

D

24

A

34

A

44

C

5

C

15

B

25

A

35

D

45

A

6

B

16

B

26

A

36

D

46

D

7

B

17

B

27

D

37

A

47

D

8

A

18

D

28

A

38

C

48

B

9

B

19

B

29

D

39

C

49

B

10

C

20

B

30

A

40

C

50

D

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler