10 MART 2013 SRC 2 SINAV SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
10 MART 2013 SRC 2 SINAV SORULARI - 4.6 out of 5 based on 127 votes
Kullanıcı Oyu:  / 127
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src2sinavsorularivecevaplar11

SRC 2 SINAV SORULARI

src 2 sınav soruları ve cevapları src2 soru indir pdf test aralık 2012 hakkında bilgi içerir. src2 sınav soruları, src sınav soruları, src2 sınav soruları ve cevapları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src2 sınav soruları, src 2 sınav soru ve cevapları, haziran src2 sınav soruları, src  sınav soruları ve cevapları pdf haziran 2011 soruları

10 MART 2013 SRC 2 SINAV SORULARI

1.  Lastiğin yanağında yazan 215/85R15 89H tanıtıcı bilgisindeki altı çizili alan neyi ifade eder?

A. Lastiğin tipini
B. Lastiğin genişliğini
C. Kesit genişlik oranını
D. Lastiğin yapısını

2.  Motor  çok  sıcakken  radyatöre  soğuk  su  konursa  aŞağıdaki  durumlardan  hangisi
meydana gelir?

A. Motor çalışmayabilir. B. Motor stop edebilir.
C. Radyatör ve radyatör hortumları delinebilir.
D. Silindir kapağı ve silindir bloğu çatlayabilir.

3.  AŞağıdakilerden hangileri Şarj sisteminin önemli parçalarından birisidir?

A. Vantilatör kayışı
B. Kontak anahtarı
C. Marş motoru
D. Volan dişlisi

4.  Vites sistemi ile diferansiyeli birbirine bağlayan güç aktarma organı hangisidir?

A. Debriyaj
B. Vites kutusu
C. Şaft
D. Diferansiyel

5.  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24  saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir?

A. 1
B.  3
C.  4
D. 5

6.  AETR SözleŞmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiŞtir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değiŞiklik olur?

A. Bir değişiklik olmaz
B.  Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır
C.  Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır
D.  Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır

7.  Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, Şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat  kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?

 

A. 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır
B.  2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır
C.  3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır
D.  4 saat eklenerek 15 saate çıkartılır

8.  AETR SözleŞmesine göre, dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz  toplam  kırkbeŞ  saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taŞıtın veya sürücünün normal olarak baŞka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?

A. 24 saat
B.  30 saat
C.  36 saat
D.  48 saat

9.  AŞağıdakilerden hangisi   “sürüŞ   yeteneğini   etkileyen   zihinsel   süreçlerden   biri” değildir ?

A. Stres
B.  Depresyon
C.  Otomasyon
D.  Öfke

10. AŞağıdakilerden hangisi “kazaya yatkın kiŞilik tiplerinden biri”  değildir?

A. Karamsar
B.  Aşırı olumlu düşünen
C.  Soğukkanlı
D. Aşırı olumsuz düşünen

11. AŞağıdakilerden hangisi empati için gerekli değildir?

A. Başkasının yerine karar vermek
B.  Dinlemek -Anlamak
C.  Karşımızdakinin bakış açısıyla olaylara yaklaşmak
D. Geri bildirimde bulunmak

12. AŞağıdakilerden  hangisi “sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psiko-motor becerilerden biri”  değildir ?

A.  Dikkat
B. Kişilik özellikleri
C. Hız-mesafe tahmini
D.  Karar verme/muhakeme yeteneği

13. Reaksiyon mesafesi aŞağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A. Sürücünün yorgun olup olmadığına
B.  Yol zemininin çamurlu olmasına
C.  Araç lastiklerinin yeniliğine
D. Yolun eğimine

14. Virajlı yol kesimlerinde merkez kaç kuvveti ne demektir?

A. Aracı viraj dışına doğru iten güç
B.  Aracı viraj içine doğru iten güç
C.  Motorun çekiş gücü
D. Araçtaki frenleme gücü

15. Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki iliŞkiyi aŞağıdakilerden hangisi açıklar?

A. Araç hızı ile yük hızı birbirine eşittir.
B.  Yük hızı araç hızından fazladır.
C.  Araç hızı ile yük hızı arasında bir ilişki yoktur.
D. Araç hızı yük hızından fazladır.

16. Yakını ve uzağı gösteren farlar kaç metre           ilerisini aydınlatacak Şekilde ayarlanmalıdır?

A. Kısa 20 m- Uzun 50 m
B.  Kısa 25 m -Uzun 75 m
C.  Kısa 25 m- Uzun 100 m
D.  Kısa 50 m -Uzun 100 m

17. Yan  rüzgârların  aracın  yön  değiŞtirmesine  etken  olduğu  alanlarda  sürücü  nasıl hareket etmelidir?

A. Hızını arttırmalıdır
B.  Kesinlikle fren yapmamalıdır
C.  Hızını azaltmalıdır
D. Mümkün olduğunca yüksek viteste hareket etmelidir

18. KıŞ Şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar?

A. Dar ve havası inik lastikler
B.  Geniş ve havası doğru şişirilmiş lastikler
C.  Geniş ve havası inik lastikler
D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler

19. Haritanın alt kenar çizgisi hangi yönü gösterir?

A. Güney
B.  Doğu
C.  Kuzey
D.  Batı

20. Yer Şekillerini gösteren haritalara ne ad verilir?

A. Fiziki haritalar
B.  Siyasi haritalar
C.  Beşeri ve ekonomik haritalar
D. Özel amaçlı haritalar

21. Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?

A. Zamana göre anlık ve/veya periyodik
B. Zamana bağlı kalmaksızın
C. Mesafeye bağlı kalmaksızın
D. Bölgeye bağlı kalmaksızın

22. Araç  takip  sistemlerinden  olan  “karakutu”  sistemlerle AŞağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A. Aracın ne kadar mola verdiği
B.  Hız ihlali yapıp yapmadığı
C.  Aracın yaptığı ortalama hız
D.  Online araç takip

23. Kopma ve ayrılmalar hariç olmak üzere bacak yaralanmalarında, turnike uygulama bölgesi neresidir?

A.  Diz kapağının olduğu bölge
B. Ayak bileğinin olduğu bölge
C. Diz ile kalça arası
D.  Diz ile ayak arası

24. Kalp masajını suni solunumla birlikte iki kiŞi uyguluyor ise; aŞağıdakilerden hangisi doğrudur?

A. 1 suni solunuma karşılık 1 kalp masajı yapılır,
B.  1 suni solunuma karşılık 5 kalp masajı yapılır,
C.  1 suni solunuma karşılık 10 kalp masajı yapılır,
D.  1 suni solunuma karşılık 15 kalp masajı yapılır.

25. Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aŞağıdakilerden hangisidir?

A. Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B.  Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C.  Çıkık  ve burkulmalar kemiklerin  her bölgesinde görülür,  kırıklar eklem  yerlerinde görülür.
D. Çıkık ve burkulmalar, hareketli eklem bölgelerinde görülür, kırıklar kemiklerin her yerlerinde görülebilir.

26. AŞağıdakilerden hangisi Şokun belirtilerinden biri  değildir ?

A. Solunum yetersiz (yüzeysel) ve hızlıdır
B.  Halsizlik ve sendeleme görülür
C.  Gözbebekleri büyür, sabitlenir
D.  Bulantı, kusma görülür

27. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi karayollarında oluŞan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?

A. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması
B.  En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
C.  Takip mesafesine uyulmaması
D. Öndeki aracın geçilmesi

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi trafik kazasında “asli kusur” sebebi  sayılmaz  ?

A. Arkadan çarpma
B.  Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
C.  Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
D. Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek

29. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik iŞaretlerine uymada; öncelik sırasına göre aŞağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiŞtir?

A. Trafik polisi, trafik işaret levhaları, trafik ışıkları
B.  Trafik polisi, trafik ışıkları, trafik işaret levhaları
C.  Trafik ışıkları, trafik polisi, trafik işaret levhaları
D.  Trafik ışıkları, trafik işaret levhaları, trafik polisi

30. AŞağıdakilerden  hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?

A. Kışın soğutma donanımında antifriz kullanmak
B.  Kusurlu dahi olsalar, bir kazayı önlemek amacıyla daima yayalara ilk geçiş hakkını
vermek
C.  Yaya geçidi, okul geçidi ve kaldırımların daima sağını kullanmak
D. Trafik  işaretlerinin  her  türlü  olumsuz  koşulda  dahi  yeterli  uzaklıktan  görülmesini sağlamak

31. Karayolları  Trafik  Yönetmeliğine  göre  aralıklı  olarak  yanıp  sönen  kırmızı  ıŞığın anlamı nedir, bu ıŞıkta ne yapılır?

A. Dur anlamındadır.Yol kontrol edildikten sonra yeniden hareket edilir. B.  Dur anlamındadır. Bir trafik kazasının olduğunu bildirir
C.  Yavaşla anlamındadır. Diğer araçlara yol verileceğini gösterir
D. Tehlike anlamındadır, bu yerden yavaş ve dikkatli geçilir.

32. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre hız sınırlarını %30 dan fazla aŞmak sureti ile ihlal suçunun iŞlendiği tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde aynı kuralı kaç defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri 1 yıl süreyle geri alınır?

A.10
B.5
C.3
D.2

 

33. Karayolları   Trafik   Yönetmeliğine   göre   kavŞaklardaki karŞılaŞmalarda   kavŞak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları iŞaretlerle belirtilmemiŞ ise; geçiŞ hakkına iliŞkin aŞağıdakilerin hangisi doğrudur?

A. Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
B.  Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca geçiş hakkı vermek zorundadır
C.  Motorlu araç sürücüleri motorsuz araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır
D. Büyük araçlar küçük araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır

34. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Geçiş yolları önünde ve üzerinde parketmek yasaktır
B. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır
C. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden 15 metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.
D. Okul  hastane  ve  benzerlerinin  giriş  çıkış  kapılarının  her  iki  yönünden  10  metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır.

35. AŞağıdakilerden hangi  durumda  aracın  iŞleteninin   sorumluluğu  kalkmaz  veya azalmaz?

A.Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
B.Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
C.Kazanın, sürücünün ağır kusurundan kaynaklanması
D. Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması

36. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaŞtırılmadı ise, poliçenin baŞlama ve bitiŞ günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta baŞlar ve kaçta sona erer?

A. Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
B.  Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 de biter
C.  Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D.  Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

37. AŞağıdakilerden           hangisi “tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taŞımacılığı yapacaklara” verilen yetki belgesidir?

A. A2 yetki belgesi
B.  B1 yetki belgesi
C.  C2 yetki belgesi
D.  D2 yetki belgesi

38. AŞağıdakilerden hangisi “Karayolu TaŞıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalıŞan/çalıŞtırılan Şoförlerde aranılacak nitelik ve Şartlardan” biri  değildir ?

A. Taşıtın niteliğine uygun sürücü belgesine sahip olmaları
B.  İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları
C.  Büyük otobüs kullananlarının 26 yaşından gün almamış olmaları
D. 63 yaşından gün almamış olmaları

39. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre ücret tarifeleri bakımından aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir.
B.  Yetki belgesi sahipleri "görülmüştür" şerhi düşülen ücret tarifelerini 30 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadır.
C.  Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur.
D. Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir.

40. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği'ne göre D1 ve D2 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak  sayıda özmal otobüsün ilk baŞvuru  ve faaliyet süresince kaç yaŞından büyük olmaması Şarttır?

A. 5 yaş
B.  8 yaş
C.  10 yaş
D.  19 yaş

41. Karayolu TaŞıma  Yönetmeliği'ne göre D3 yetki belgesi almak için baŞvuranların, ticari olarak  kayıt ve tescil edilmiŞ  en az kaç adet özmal otobüse sahip olmaları Şarttır?
A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 

42. Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olan D1 yetki belgesi sahipleri en fazla kaç adet uluslararası ve/veya yurtiçi taŞıma hattında faaliyette bulunabilirler?

A. 3 
B. 5 
C. 6 
D. 8 

43. Karayolu  TaŞıma Yönetmeliği’ne  göre  tarifeli  yolcu  taŞımaları ile  ilgili  olarak aŞağıdakilerden hangisi  yanlıŞtır?

A. Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B.  Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi
olmalıdır.
C.  Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir
D. Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

44. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taŞımalarında; A1 yetki belgesi eki taŞıt belgelerine en fazla kaç adet otomobil kaydedilir?

A. 5 adet
B. 10 adet
C. 15 adet
D. 20 adet

45. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre yolcu taŞımalarında; D4 yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal otobüsün ilk baŞvuru ve faaliyet süresince kaç yaŞından büyük olmaması Şarttır?

A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

46. Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A. Yolcu  taşımacıları,  şoförlerinin  seyahat  esnasında  yolcularla  veya  personelle  uzun süreli sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
B.  Yolcu  taşımacıları  ve  acenteleri,  bilet  satışı  yaptıkları  terminallerde  ve  çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
C.  Yetki  belgesi  sahipleri,  güzergâh  mesafesini  dikkate  alarak  yeteri  kadar  şoför
bulundurmakla yükümlüdürler
D. Yetki belgesi sahipleri, geçerli araç muayenesi olmayan ve teknik şartlara uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.

 

 

47. Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taŞımacılığı yetki belgesi sahipleri, otobüs  hareket  saatinin  kaç  saat  öncesine  kadar  yapılacak  müracaatlarda  bilet ücretinin tamamını iade etmek zorundadırlar?

A. 6 saat
B. 12 saat
C. 18 saat
D. 24 saat

48. Sınır  kapıları  ile  bu  kapılardan  çıkıŞ  yapılan  ülke  eŞleŞmesinde  aŞağıdakilerden hangisi  yanlıŞtır?

A. Türkgözü sınır kapısı - İran
B.  Dereköy sınır kapısı - Bulgaristan
C.  Cilvegözü sınır kapısı - Suriye
D. İpsala sınır kapısı-Yunanistan

49. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre seyahat acenteleri gördükleri hizmetlere göre kaç grupta toplanırlar?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

50. 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanununa göre karayolu ile turizm taŞımacılığı yapacak araçlar kaç yaŞından büyük olamazlar?

A. 5
B.  8
C.  12
D. Yaş şartı aranmaz

10 Mart 2013 SRC 2 Sınav Cevapları

1

C

11

A

21

A

31

A

41

A

2

D

12

B

22

D

32

B

42

B

3

A

13

A

23

C

33

A

43

C

4

C

14

A

24

B

34

D

44

D

5

B

15

B

25

D

35

C

45

C

6

A

16

C

26

C

36

C

46

B

7

A

17

C

27

A

37

D

47

D

8

C

18

D

28

C

38

C

48

A

9

C

19

A

29

B

39

B

49

B

10

C

20

A

30

B

40

C

50

B


 

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler