08 ARALIK 2012 SRC 4 SINAV SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
08 ARALIK 2012 SRC 4 SINAV SORULARI - 5.0 out of 5 based on 12 votes
Kullanıcı Oyu:  / 12
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src4sinavsorularivecevaplar1

SRC 4 SINAV SORULARI

src 4 sınav soruları ve cevapları src4 soru indir pdf test aralık 4014 hakkında bilgi içerir. src4 sınav soruları, src sınav soruları, src4 sınav soruları ve cevapları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src4 sınav soruları, src 4 sınav soru ve cevapları, haziran src4 sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları pdf 08 ARALIK 2012 SRC 4 SINAV SORULARI

08 ARALIK 2012 SRC4 SINAV SORULARI

1. Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç
kullanımı sağlanmaz?
A. Hıza göre mümkün olan en büyük viteste gitmek
B. Gereksiz hız ve fren yapmamak
C. Bir dakikadan fazla bekleyişlerde motoru stop etmek
D. Motor ısınıncaya kadar rölantide çalıştırmak

2. Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir?
A. Mekanik enerjiyi, ısı enerjisine çevirmek
B. Isı enerjisini, elektrik enerjisine çevirmek
C. Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine çevirmek
D. Isı enerjisini, mekanik enerjisine çevirmek

3. Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir?
A. Sırt
B. Omuz
C. Yanak
D. Topuk

4. Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitlerinde kullanılabilir
B. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 20 km /saat daha düşük hızla
kullanılmalıdır
C. Römorku çeken araç kendi sınıfının hız limitinden 10 km /saat daha düşük hızla
kullanılmalıdır
D. Römorku çeken araç için hız limiti 20 km/saat arttırılabilir

5. "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz
toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal
olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate
indirilebilir?
A. 24 Saat
B. 30 Saat
C. 36 Saat
D. 48 Saat

6. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücüsülerinin 9 saatlik günlük taşıt
kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
A. 1
B. 2
C. 3
D. Çıkarılamaz

7. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına
İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat
B. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat
C. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
D. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

8. Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz
araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika
B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika
C. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika
D. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

9. Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gözlem
B. Mülakat
C. Anket
D. Test

10. Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki
faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
A. Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
B. Davranışı tetikleyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
C. Duygular ve düşünceler
D. Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi

11. Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
A. Yargılama yerine tanımlama
B. Denetleme yerine işbirliği
C. İçtenlik yerine art niyet
D. Umursamazlık yerine değer verme

12. Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
A. Aile faktörü kişiliği etkilemez.
B. Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler.
C. Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez.
D. Sadece aile faktörü kişiliği etkiler.

13. Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında
aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
A. Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B. Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C. Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D. Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

14. Tünel görüşü nedir?
A. Hızlı araç kullanırken görme alanının daralması sonucu sürücünün çevresindeki
olayları algılayamama durumudur.
B. Sürücünün tünelden geçerken dikkatinin dağılmasıdır.
C. Sürücünün taşıt içerisinden uzak mesafeleri görebilmesidir.
D. Alkollü sürücünün karayolunu görüşü şeklidir.

15. İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini
zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden
hangisini yapmak zorundadır?
A. Hızını azaltarak yoluna devam etmek
B. Selektör yaparak gelen aracı uyarmak
C. Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek
D. Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak

16. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Derece Güvenlik (Pasif Güvenlik) sağlayan
tertibatlardandır?
A. Lastikler
B. Aynalar
C. Hava yastığı
D. Frenler

17. Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü
tarafından yapılması doğrudur?
A. Aşırı yük altında çalışmış bir motor hemen stop edilmelidir
B. Molalardan sonra soğuk motora hemen yüklenmemeli ve tam gaz yapılmamalıdır
C. Turbo şarjlı motorlarda yüksek devirde dönen turbo sisteminin zarar görmemesi için
motor hemen stop edilmelidir
D. Hiçbiri

18. Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
A. Kavşaklar
B. Hemzemin geçitler
C. Tepe üstleri
D. Bölünmüş yollar

19. Ağrı -Doğu Beyazıt'ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
A. Gürbulak
B. Habur
C. Yayladağ
D. Dilucu

20. Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?
A. Doğu
B. Batı
C. Güney
D. Kuzey

21. Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir?
A. Rakım
B. Kroki
C. Ölçek
D. İrtifa
22. Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?
A. Aracın nerede olduğu
B. Aracın yük ağırlığı
C. Aracın durma noktası
D. Sürücünün dinlenme süresi

23. Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A. Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır.
B. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek
zorundadırlar.
C. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek
zorundadır.
D. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha
ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır.

24. Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
A. Sırtüstü yatar
B. Sırtüstü düz, ayaklar dizden bükülmüş
C. Yüzükoyun yan yatar
D. Sırtüstü düz, ayakları desteklenmiş pozisyon

25. Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
A. Kan dolaşımı
B. Soluk alma
C. Soluk verme
D. Sindirim sistemi

26. Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A. Baş seviyesinin altında kalması sağlanır
B. Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır
C. Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
D. Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır

27. İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
A. Kesik ve darbe sonucu oluşan yaralanmalarda yapılacak temel eylem, kanama olan
bölgeye bastırmaktır
B. Solunumu duran bir kazazedeye yapay solunum uygulanır.
C. Eğer omurilik yaralanmasından veya kırıklardan kuşkulanıyorsak, hasta kesinlikle
kıpırdatılmaz.
D. Soluk alıp veren ve nabız vuruşları hissedilen bir hastaya eğer baygın ise kalp-akciğer
canlandırması yapılmalıdır

28. Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma/boğma uygulayarak,
kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basınçlı kan durdurma
B. Kanamada tespit uygulaması
C. Atel uygulaması
D. Turnike uygulaması

29. ADR’ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
A. Çok tehlikeli
B. Tehlikeli
C. Az tehlikeli
D. Tehlikesiz

30. ADR ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

31. İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen "X" işareti ne anlama gelir?
A. Bu madde su ile reaksiyona girer
B. Tanker boş ancak temizlenmemiştir
C. Bu tehlikeli madde radyoaktiftir
D. Bu tehlikeli madde bilinmeyen bir maddedir

32. Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
A. Para ödeme yükümlülüğüdür
B. Bir kazaya yol açarak, üçüncü kişilerin zarara uğramasından kanunen sorumlu olma
ve tazminat ödemekle yükümlü tutulma halidir.
C. Mal varlığından sorumlu tutulmaktır.
D. Mal ve gelir bildirimi yapmakla yükümlü olmaktır

33. Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı
onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?
A. Maktu tazminat
B. Hasar tazminatı
C. Taşıma tazminatı
D. Hiçbiri

34. Karayolarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?
A. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak
B. Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek
C. Yetkililerin isteği halinde yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna götürmek
D. Kazaya karışan araçlardaki eşyaları tahliye etmek

35. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
A. Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri
B. Taşıma acenteleri
C. Taşıma işleri komisyoncuları
D. Belediyelere ait otomobillerle yapılan ticari olmayan taşımalar
36. Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından
periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A. İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
B. İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
C. İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
D. İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir

37. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık
şekillerinden hangisine verilir?
A. Yurtiçinde karayoluyla tarifeli/tarifesiz eşya taşımalığı yapacaklara
B. Yurtiçinde karayoluyla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara
C. Yurtiçinde sadece kendi esas iştigal konusuyla ilgili taşımacılık yapacaklara
D. Yurtiçinde kargo işletmeciliği yapacaklara
38. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç
adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
A. Öz mal araç sayısının yarısı kadar
B. Öz mal araç sayısı kadar
C. Öz mal araç sayısının 2 katı
D. Kiralık araç çalıştıramazlar

39. Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında
aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
A. Taşımacı eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur.
B. Taşımacı eşyayı taahhüt ettiği yere kadar götürmekle sorumludur.
C. Taşımacı, acentesinin acentelik sıfatı ile bu kanun kapsamındaki faaliyetlerden kısmen
sorumludur.
D. Taşımacı çevre kirliliği ile ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.

40. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer
alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
A. Yetki belgesi sahibinin ticari ünvanı
B. Sürücünün adı soyadı
C. Yetki belgesinin türü ve numarası
D. Aracın rengi

41. Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Taşıtın yaşı, fabrikasında imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas
alınarak hesaplanır.
B. Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
C. Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
D. Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır

42. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
A. Düşük hızla seyretmek ve gereksiz fren yapmak.
B. Öndeki aracı yakından takip etmek.
C. Öndeki aracı geçmek.
D. Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymamak.

43. "Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması
halinde, normal hava şartlarında en az ......net olarak görülebilecek şekilde ......ebadında
teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur." Yukarıdaki boşluğu
doldurunuz.
A. 100 metreden- 150x25 cm.
B. 150 metreden - 150x25 cm.
C. 100 metreden - 150x50 cm.
D. 150 metreden - 150x50 cm.

44. Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir.
A. Mali mesuliyet sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
B. Kasko sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
C. Fenni muayenesi olmadan trafiğe çıkan araçlar trafikten men edilir.
D. Emniyet kemeri bağlamadan trafiğe çıkan sürücülerin kullandığı araçlar.
45. İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad
verilir?
A. Tali yol
B. Kavşak
C. Taşıt yolu
D. Şerit
46. Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
A. Bağlantı yollarında.
B. İki yönlü dar yollarda geçiş kolaylığı sağlamada.
C. Erişme kontrollü kara yolunda.
D. Tek yönlü yollarda duraklama ve park etme dışında.
47. Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak
şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
A. Geçiş hakkı
B. Geçiş kolaylığı
C. Geçiş üstünlüğü
D. Geçiş önceliği
48. Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin
gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
A. Asgari düzeyde konsantrasyon becerisi
B. Doğrudan gözlem becerisi
C. Aracın hızını ve yönünü doğrudan ayarlama becerisi
D. Yol ve trafik koşullarındaki risklerin farkında olma bilinci

49. I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
A. I-II-III-IV
B. II-III-I-IV
C. II-I-III-IV
D. I-IV-III-II

50. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde
duraklamak yasaktır.
B. Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
C. Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri
dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
D. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.

1

D

11

C

21

C

31

A

41

C

2

C

12

B

22

B

32

B

42

D

3

D

13

B

23

D

33

B

43

B

4

C

14

A

24

D

34

D

44

A

5

C

15

D

25

A

35

D

45

B

6

B

16

C

26

D

36

A

46

B

7

C

17

B

27

D

37

A

47

C

8

C

18

D

28

D

38

D

48

A

9

D

19

A

29

A

39

C

49

B

10

C

20

C

30

C

40

B

50

C

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler